Ak sa stránka nenačíta korektne, skúste ju obnoviť pomocou klávesovej skratky CTRL + SHIFT + R.