1 . med má blaho_ účinky
2 . písať _
3 . o ľudových obyčaj_
4 . _ sa, že vyhrá Djoković.
5 . _oký hudobník
6 . Cítil veľkú ha_bu.
7 . _ ovocia
8 . Vstupenka stojí desať _.
9 . Napadlo _, že by som im zavolala.
10 . _ som nepochopil.