1 . V ktorej komédii zaznela táto hláška? „Irenko, nebuď hlůpá, já tě mám rád aj bez peněz.“
2 . Legendárny výrok „Čo bolo, to bolo, terazky som majorom“ pochádza z filmu
3 . Vo filme Vesničko má středisková padla výčitka
4 . "Tati, a prdí taky hadi?" V ktorej klasike padla táto otázka?
5 . Z ktorej filmovej snímky pochádza tento povel? „ Na kone!... A kde by sme ich vzali?... No tak utekajme.“
6 . Vo filme Vrchní, prchni! počuť zásadné konštatovanie
7 . „Kto by kradel, však ste všetci tu!“ Kde ste počuli tieto slová?
8 . V ktorom filme zaznelo toto? „Pracující lid bdí a odstraní každého, kdo mu bude stát v cestě“.
9 . Ktorá z týchto hlášok zaznela vo filme Pelíšky
10 . Kde ste počuli túto hádanku? „ A potřetí, šaty s vlečkou stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane."