1 . Krehká ľadová usadenina v tvare ihličiek sa nazýva
2 . Čím sa zaoberá klimatológia?
3 . Anticyklónu poznáme aj pod dvojslovným názvom
4 . Cyklónu poznáme aj pod dvojslovným názvom
5 . Tropická noc je vtedy, keď nočná teplota neklesne pod
6 . V ktorom mesiaci je jarná rovnodennosť?
7 . Čo znamená aprílové počasie?
8 . V ktorom mesiaci nastáva jesenná rovnodennosť?
9 . Cumulus je
10 . Jeden z klimatických javov má názov