1 . Studený marec, mokrý máj...
2 . Májové blato...
3 . Medardova kvapka...
4 . Ladislav...
5 . Keď sa na Želmíru včely začnú rojiť...
6 . Koľko dní pred Jozefom teplo...
7 . Mnoho snehu v januári...
8 . Ak na Vavrinca prší...
9 . Katarína na ľade...
10 . Svätá Barbora...