1 . Koľko monarchií je v Európe?
2 . Fínsko je monarchia
3 . Belgicko je monarchia
4 . Holandsko je monarchia
5 . Monako je monarchia
6 . Estónsko je monarchia
7 . Spojené arabské emiráty sú monarchia
8 . Nórsko je monarchia
9 . Španielsko je monarchia
10 . Kanada je monarchia