1 . Aká je jednotka dĺžky?
2 . V čom sa meria čas?
3 . Gram je jednotkou
4 . V čom sa meria teplota na Slovensku?
5 . Aká je jednotka elektrického prúdu?
6 . Aká je jednotka plochy?
7 . V metroch kubických sa meria
8 . Aká je jednotka sily?
9 . Pascal je jednotkou
10 . Jednotkou elektrického odporu je