1 . Roľničky, roľničky, kto vám dal ten hlas?...
2 . Do hory, do lesa, valasi!...
3 . Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám...
4 . Keď tá jasná hviezda na nebi svietila,...
5 . Tichá noc, svätá noc! Všetko spí...
6 . Búvaj Dieťa krásne, uložené v jasle.
7 . Nesiem vám noviny, počúvajte!
8 . Aký je to svit, čože to má byť v Betléme,
9 . Vstávajte pastieri, berte sa hor', aká to novina, dajte pozor!
10 . Narodil sa Kristus Pán-veseľme sa...