1 . Železo má značku
2 . Ktorý chemický prvok má protónové číslo 1?
3 . Magnézium poznáme aj ako
4 . Ktorý chemický prvok má značku Pb?
5 . Titán je
6 . Aurum je latinský názov pre
7 . Striebro má značku
8 . Draslík má značku
9 . Hliník poznáme pod latinským názvom ako
10 . Chlór patrí do skupenstva