1 . Kto je autorom diela "Marína"?
2 . V ktorom roku vyšla Hviezdoslavova epická báseň "Krvavé sonety"?
3 . Aký literárny žáner reprezentuje Timrava vo svojej tvorbe?
4 . Ktoré dielo napísal Martin Kukučín?
5 . Čo je hlavnou témou románu "Jozef Mak" od Jozefa Cígera-Hronského?
6 . Ktoré dielo je dielom Laca Novomeského?
7 . Ktoré dielo je dielom Mila Urbana?
8 . Kto napísal tragédiu "Bačova žena"?
9 . Ktoré dielo napísal Peter Jilemnický?
10 . Kto je autorom básnickej zbierky "Až dozrieme"?