1 . Základnou jednotkou elektrického prúdu je
2 . Základnou jednotkou sily je
3 . Základnou jednotkou elektrického napätia je
4 . Základnou jednotkou tlaku je
5 . Základnou jednotkou frekvencie je
6 . Základnou magnetickej indukcie je
7 . Základnou jednotkou výkonu je
8 . Základnou jednotkou času je
9 . Základnou jednotkou dĺžky je
10 . Základnou jednotkou svetelného toku je