1 . Doplňte: Ako na Nový rok,...
2 . Doplňte: Na Nový rok blato, na Veľkú noc...
3 . Doplňte: Trojkráľovú zimu...
4 . Doplňte: Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám...
5 . Doplňte: Na Tri krále mnoho hviezd,...
6 . Doplňte: Ak Nový rok pripadne na nedeľu,...
7 . Doplňte: Keď nie je zima v januári,...
8 . Doplňte: Keď je január biely,...
9 . Doplňte: Tretí deň jasný – ...
10 . Doplňte: Červené zore ráno na oblohe na Nový rok veštili víchrice, búrky a ...
11 . Doplňte: Keď je v januári pekne,...