1 . Katarína na ľade
2 . Svätá Žofia
3 . Ladislav huby
4 . Na Kazimíra pohoda,
5 . Na Tri krále
6 . Radšej vidí bača na Hromnice vlka v košiari
7 . V júli do košele obleč sa,
8 . Svätá Barbora
9 . Na svatého Cypriána
10 . Keď začiatkom novembra sneží,