1 . Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel
2 . Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
3 . Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla
4 . Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť
5 . Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
6 . Účastník dopravnej nehody je povinný
7 . Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník umiestniť na krajnici alebo na vozovke počas núdzového státia, ak takéto vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste
8 . Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať
9 . Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy
10 . Na priechode pre chodcov sa chodí