1 . Na školskom dvore deti hrali vyb_janú.
2 . Spadol za ním do vody a musel žm_kať všetko oblečenie.
3 . Na lúke sa m_hne zm_ja.
4 . Z fontány na námestí pr_štila voda.
5 . V kúte ležalo deravé kor_to plné p_lín.
6 . Dnes je s_chravo.
7 . Z kvetov vždy uv_jem veniec.
8 . Svojou otázkou ma uviedol do pom_kova.
9 . Z r_že a zeleniny pripravili r_zoto.
10 . Nas_pala múku do s_ta.