1 . Láska ___ prenáša
2 . Lepší vrabec v hrsti, ako ___ na streche.
3 . Lož má krátke ___.
4 . Zvyk je ___ košela.
5 . Kto si ako ___, tak bude spať.
6 . Bez ___ sa ani lístok na strome nepohne.
7 . Nechoď s ___ na zajace a medzi psov bez palice.
8 . Krivda za ___, pravda za dverami.
9 . Lepší zlata kus ako z olova ___.
10 . Kto mnoho ___, preberie.