1 . Kde sa narodil básnik, dramatik a prekladateľ Pavol Országh Hviezdoslav
2 . Súčasťou imidžu básnika P. O. Hviezdoslava boli
3 . Jeho tvorba sa zaraďuje do
4 . Ktoré sú najznámejšie epické diela spisovateľa
5 . V cykle Krvavé sonety vyjadril