1 . V ktorom mesiaci vznikla Slovenská republika?
2 . Kto sa v roku 1843 na fare v Hlbokom dohodol na uzákonení spisovnej slovenčiny?
3 . Kedy bola prijatá Ústava SR?
4 . Ako sa volal prvý dokument o spoločnom postupe Čechov a Slovákov?
5 . V ktorom roku sa uskutočnil známy výlet štúrovcov na Devín?
6 . Ktoré mesto bolo centrom Slovenského národného povstania?
7 . V ktorom roku vpadlo vojsko Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska?
8 . Kto kodifikoval slovenčinu s pravidlom „Píš, ako počuješ“?
9 . V ktorej krajine nebojovali česko-slovenské légie počas 1. svetovej vojny?
10 . V ktorom roku sa Slovensko stalo členom Organizácie Spojených národov (OSN)?