1 . rozospatý alebo rozospaný?
2 . okamžik alebo okamih?
3 . kúpeľňa alebo kúpeľka?
4 . rožok alebo rohlík?
5 . pokoj alebo kľud?
6 . vzhľadom k tomu alebo vzhľadom na to?
7 . správanie alebo chovanie?
8 . hanbiť alebo hambiť?
9 . plomba alebo blomba?
10 . tlačitkový alebo tlačidlový?