1 . Čo znamená slovo hlemýžď?
2 . Čo znamená slovo chasník?
3 . Čo znamená slovo pošušňaníčko?
4 . Čo znamená slovo rampouch?
5 . Čo znamená slovo únor?
6 . Čo znamená slovo řeřicha?
7 . Čo znamená slovo strup?
8 . Čo znamená slovo nýbrž?
9 . Čo znamená slovo spalničky?
10 . Čo znamená slovo kapusta?