1 . Ktorá je najdlhšia rieka na Slovensku?
2 . Kde pramení rieka Hornád?
3 . Do ktorej rieky sa vlieva Žitava?
4 . Na ktorej rieke na severe Slovenska môžu návštevníci absolvovať splav na historických pltiach?
5 . Ktorá zo slovenských riek ústí do Čierneho mora?
6 . Ktorá zo slovenských riek sa sfarbila do červena vplyvom vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit?
7 . Ako sa volá najširšia rieka Slovenska?
8 . Ktoré dva vodné toky tvoria rieku Bodrog?
9 . Ktorá rieka má najvyšší spád?
10 . Ako sa volá vodná elektráreň postavená na rieke Dunaj?