1 . Stendhal, vl. menom Marie-Henri Beyle bol
2 . Bol veľkým stúpencom
3 . Hlavnými postavami v jeho dielach sú
4 . Napísal tieto romány:
5 . Všetci jeho hrdinovia majú jednu spoločnú vlastnosť
6 . Spisovateľ zomrel