1 . Ktoré z týchto miest je najbližšie k Bratislave?
2 . V ktorom okrese by ste hľadali obec Čičmany?
3 . Ktoré mesto je označované ako „Slovenské mesto módy“?
4 . Ktorý kraj je na Slovensku najmenší?
5 . Prezývka „Malý Rím“ patrí ktorému Západoslovenskému mestu?
6 . V ktorom meste sa nachádza Spievajúca fontána?
7 . Kde sa nachádza Slovenská mincovňa?
8 . Mesto Zvolen by ste našli v ktorom kraji?
9 . V ktorej obci sa narodil Ľudovít Štúr?
10 . V ktorom meste sa nachádza Budatínsky zámok?