1 . Čo sa vkladá pod obrus počas večere na Štedrý deň?
2 . Čo je zakázané počas štedrovečernej večere?
3 . Vianočným zvykom býva aj priviazanie nohy o stôl. Čo symbolizuje?
4 . Ktoré ovocie sa pre šťastie rozkrajuje?
5 . Prečo sa do kútov v miestnosti majú hádzať orechy?
6 . Oblátky sa jedia s medom a s
7 . Kedy sa na Štedrý deň podľa zvyklostí končí pôst?
8 . Pre náhodného hosťa alebo pocestného sa zvykne prichystať
9 . Koľko sviečok sa nachádza na adventnom venci?
10 . Po štedrovečernej večeri zamierime ku vianočnému stromčeku. Odkiaľ pochádza ozdobený vianočný stromček?