1 . Aký názov nesie štátna hymna Českej republiky?
2 . Hymna ktorého štátu má v preklade do slovenčiny názov "Krajina hôr, krajina riek"?
3 . Čo sa spieva v hymne Španielska?
4 . Kto zložil text slovenskej hymny?
5 . Koľko veršov má grécka národná hymna?
6 . Ktoré dva európske štáty majú rovnakú melódiu hymny?
7 . Pri akej príležitosti bola zložená hymna Francúzska?