1 . Keď báčik z Chochoľova umrie napísal
2 . Autorom básnickej zbierky Cválajúce dni je
3 . Margita Figuli napísala
4 . Fraňo Kráľ napísal autobiografickú prózu
5 . Dva dni v Chujave napísal
6 . Jožko Púčik a jeho kariéra je komédia
7 . Autorom knihy Ruža pre Jula Verna je
8 . Básnické zbierky Dotyky, Príťažlivosť, Nepokoj napísal
9 . Zbierku básní Nox et solitudo napísal
10 . Autorom básne Mor ho! je