1 . Čo Mikuláš daruje dobrým deťom?
2 . Čo musia deti urobiť, aby im Mikuláš doniesol odmenu?
3 . Akej farby je bežne odev Mikuláša?
4 . Aký typ obuvi je často súčasťou Mikulášskeho odevu?
5 . Kde sa narodil Mikuláš?
6 . Kto zvyčajne sprevádza Mikuláša?
7 . Aký má pôvod meno Mikuláš?
8 . Ktorý z nasledujúcich názvov používajú pre Mikuláša v Rusku?
9 . V ktorý večer chodí Mikuláš?
10 . Aký symbol často vidíme na klobúku Mikuláša?