1 . Ujidac dakoho (v šarišsko-zemplínskom nárečí)
2 . Kanapa (v trnavskom nárečí)
3 . Biltko (v šarišskom nárečí)
4 . Anciáša (v bansko-štiavnickom nárečí)
5 . Hokrlík (v nitrianskom nárečí)
6 . Richtovac (v šarišsko-zemplínskom nárečí)
7 . Máček (v oravskom nárečí)
8 . Čepica (v trnavskom nárečí)
9 . Oduleny (v spišskom nárečí)
10 . Vecheť, vechtík (v liptovskom nárečí)