1 . V záhrade pestujeme kareláb alebo kaleráb?
2 . Spíme na matraci či madraci?
3 . Vodu zohrievame v kanvici alebo konvici?
4 . Tretí v poradí je terciálny či terciárny?
5 . Skoro sa prepadol od hanby alebo od hamby?
6 . Ako správne vyslovujeme slovo prázdniny?
7 . Na Vianoce varíme štedrovečernú kapustnicu či kapusnicu?
8 . Slovo nikto vyslovíme ňikto alebo nigdo?
9 . Hovoríme, spoľahlivosť je dobrá vlastnosť alebo vlasnosť?
10 . U doktora nám berú krv či krf?