1 . V ktorej možnosti sú jednotky správne premenené?
2 . V ktorej možnosti sme správne usporiadali jednotky vzostupne?
3 . Povrch valca sa skladá z
4 . Objem valca vypočítame ako
5 . Valec, ktorý vpíšeme do kocky nazývame
6 . Teleso, ktoré pripomína zmrzlinový kornútok nazývame
7 . Objem kužeľa vypočítame ako
8 . Teleso, ktoré pripomína Egyptské pyramídy nazývame
9 . Povrch bežného ihlana sa skladá z