1 . Ktorá planéta slnečnej sústavy je najväčšia?
2 . Koľko mesiacov má planéta Mars?
3 . Ktorá planéta slnečnej sústavy je najbližšie k Slnku?
4 . Aký je najväčší mesiac slnečnej sústavy?
5 . Ktorá planéta slnečnej sústavy má najdlhší deň?
6 . Ktorý vesmírny objekt bol klasifikovaný ako trpasličia planéta v roku 2006?
7 . Ako sa nazýva výbuch, ktorým vznikol vesmír tak, ako ho dnes poznáme?
8 . Ako sa nazýva jednotka vzdialenosti, ktorú definujeme ako dráhu, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1 zemský rok?
9 . Koľko planét má naša slnečná sústava?
10 . Kto bol prvým pozemšťanom, ktorý vstúpil na povrch Mesiaca?