1 . Koľkou planétou od Slnka je Zem?
2 . Zhruba koľko percent zemského povrchu pokrýva voda?
3 . Aký je rozdiel medzi najvyšším a najnižším bodom planéty?
4 . Ktorý tvor je najťažším na planéte Zem?
5 . Koľko ľudí aktuálne obýva Zem?
6 . Asi koľkokrát by sa planéta Zem vošla do Slnka?
7 . Ktorá sopka je najväčšou na našej planéte?
8 . Koľko ton odpadu vyprodukuje ľudstvo počas jedného roka?
9 . Kedysi ľudstvo verilo, že Zem je stredom vesmíru. Ako sa táto teória nazýva?
10 . Aký je názov historicky posledného superkontinentu na planéte Zem?