1 . Každ_ z rodiny si vybral iný dezert.
2 . Nestihli sme zv_šok programu.
3 . Otcov brat je str_ko, jeho manželka str_ná.
4 . Juraj býva v dedine pri B_tči.
5 . Na hodinách odb_lo osem.
6 . Po rokoch sa jej podarilo dob_ť svet módy.
7 . Jana sa naučila hrať na l_ru.
8 . Nie každá r_ža je vhodná do r_zota.
9 . Narodili sa v deväťdesiat_ch rokoch.
10 . Oslávenec sedel vpredu na fotel_.