1 . Cez Košice tečie rieka
2 . Hron preteká cez
3 . Symbolom Zemplína je
4 . Dunaj je
5 . Najdlhšou riekou Slovenska je
6 . Rieku Bodrog vytvárajú
7 . Ipeľ sa vlieva do
8 . Pri Novom Sade ústi do Dunaja
9 . Tri najdlhšie slovenské rieky sú
10 . Najväčšie povodie na území Slovenska má