1 . Kto je autorom diela Vojna a mier?
2 . Kto napísal dielo Kto chytá v žite?
3 . Kto je autorom diela Pýcha a predsudok?
4 . Kto je autorom diela Starec a more?
5 . Kto napísal dielo Na západe nič nové?
6 . Kto napísal staroveké dielo Antigona?
7 . Kto je autorom diela Bedári?
8 . Kto je autorom diela Lakomec?
9 . Kto napísal dielo Rómeo a Júlia?
10 . Kto napísal dielo Malý princ?