1 . Najvyšším starorímskym bohom bol
2 . Bohyňa múdrosti sa volala
3 . Moriam vládol starorímsky boh
4 . Bohom vojny bol
5 . O zábavu a dostatok vína sa vždy postaral
6 . Starorímskou bohyňou lovu bola
7 . Bohyňa krásy a lásky sa volala
8 . Bohom kováčstva bol
9 . Podsvetiu vládol boh
10 . Starorímskou bohyňou mesiaca bola