1 . V ktorom roku sa narodil Johann Wolfgang von Goethe??
2 . Ako sa volala žena do ktorej sa Goethe zaľúbil a opísal ju v diele Utrpenie mladého Werthera?
3 . S kým uzavrel pakt Faust v diele Faust 1 od Goetheho?
4 . Kto zaviedol do nemeckej literatúry voľné rytmy?
5 . Kde zomrel spisovateľ Johann Wolfgang von Goethe?
6 . Ktoré z týchto diel Goethe nenapísal?