1 . Ktorým dňom začína tzv. Svätý týždeň?
2 . Čo sa zvyklo jesť na Zelený štvrtok?
3 . Čo sa nesmelo robiť na Veľký piatok?
4 . Počas Bielej soboty sa za trámy domov dávali uhlíky. Prečo?
5 . Čo dávali ženy mládencom, keď ich prišli vyšibať?
6 . Prečo sa ľudia na Zelený štvrtok zvykli umývať v tečúcej čerstvej vode?
7 . Aké jedlo je najstarším pokrmom Veľkej noci na našom území?
8 . Čo bolo typickým zvykom, ktorý ukončoval obdobie Veľkej noci?
9 . Podľa čoho sa určuje termín Veľkej noci?
10 . Čo by sa stalo, keby sa počas stolovania na Veľkonočnú nedeľu nezjedli aj omrvinky?