1 . Aká je skratka vysokoškolského titulu pre doktora teológie?
2 . Skratka MDDr. znamená...
3 . Akú skratku si pred menom píše Doktor farmácie?
4 . Kto môže používať skratku JUDr.?
5 . Kto môže požívať skratku RSDr.?
6 . Čo znamená skratka Ing.?
7 . Akú skratku môže používať absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia?
8 . Čo znamená hodnosť CSc.?
9 . Kto používa skratku MVDr.?
10 . Ktorá vysokoškolská hodnosť sa už dnes neudeľuje?