1 . Do nekonečna a ešte ďalej.
2 . Už tam budem?
3 . Až naprší a uschne, vy pitomci!
4 . Stále plávať.
5 . Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné.
6 . Je ti teplo, dievčatko?
7 . Môžeš mať všetky peniaze sveta, ale je tu jedna vec, ktorú nebudeš mať nikdy. Dinosaura.
8 . Šťastie možno nájsť aj v najväčších dobách temna, ak vieš prikázať svetlu svieť.
9 . Vstávať, vstávať a cvičiť. Ale prečo? Pretože je ráno!
10 . Já, Kazisvět šestý, z Boží vůle král a hlava pomazaná...