1 . Jablko ďaleko od stromu...
2 . Koľko jazykov vieš...
3 . Bližšia košeľa ako...
4 . Lož má...
5 . Niet ruže bez...
6 . Sýty hladnému...
7 . Hriech nejde do úst...
8 . Kto vie plávať...
9 . Povraz je tvoj...
10 . Vyložiť dušu na...