1 . Za patróna námorníkov sa považuje
2 . Za patróna parašutistov sa považuje
3 . Za patróna požiarnikov sa považuje
4 . Za patróna žurnalistov sa považuje
5 . Za patróna dáždnikárov sa považuje
6 . Za patróna fotografov sa považuje
7 . Za patróna murárov sa považuje
8 . Za patróna obchodníkov sa považuje
9 . Za patróna remeselníkov sa považuje
10 . Za patróna tanečníkov sa považuje