1 . Ktoré z týchto jedál sa radí medzi obľúbené v Nemecku?
2 . Aké je národné jedlo Slovákov?
3 . Ktoré z týchto jedál je špecifické pre Portugalcov?
4 . Ktoré z týchto jedál sa spája s Rakúskom?
5 . Ktoré z týchto jedál je typické pre Japonsko?
6 . Ktoré z týchto jedál sa spája so Švédskom?
7 . Ktoré z týchto jedál sa radí medzi obľúbené v Poľsku?
8 . Ktoré z týchto jedál patrí medzi obľúbené v Taliansku?
9 . Čo je typickým jedlom v Španielsku?
10 . Ktoré z týchto jedál je obľúbené v Maďarsku?