1 . Ktoré z týchto slov nie je vybrané slovo?
2 . Ktorá z týchto viet je napísaná so správnymi ypsilonmi?
3 . Ktoré z týchto slov nie je vybrané slovo?
4 . Ktoré z týchto písmen nemá vybrané slová?
5 . V ktorej z možností nie je ani jedna gramatická chyba?
6 . V ktorej z možností je slovo výr s tvrdým Y?
7 . Ktoré z týchto slov nie je vybrané slovo?
8 . Kedy píšeme v slove vyť ypsilon?
9 . Ktorá z týchto viet je napísaná so správnymi ypsilonmi?
10 . Ktoré z týchto slov nie je vybrané slovo?