1 . Vtáka poznáš po perí, vlka po srsti,
2 . Dlhé vlasy,
3 . Dobrá krava
4 . Kto pri peci sadá,
5 . Kým múdry mudroval,
6 . Kto pije vína mnoho,
7 . Komu niet rady,
8 . Kto si nevie chleba odkrojiť,
9 . Čo sa za mladi naučíš,
10 . Darovanému koňovi