1 . Kedy vypuklo Slovenské národné povstanie?
2 . Plán ozbrojeného povstania pripravovala od mája 1944 skupina dôstojníkov slovenskej armády pod vedením
3 . Začiatok Slovenského národného povstania oznámil Slobodný slovenský vysielač v
4 . Heslo, ktoré bolo signálom na začiatok ozbrojeného odporu znelo
5 . SNP nebolo v Európe osamoteným výkrikom. Prvého augusta 1944 vypuklo povstanie v
6 . Koncom septembra 1944 sa v Žiline začala formovať protipartizánska jednotka majora grófa Erwina Thun–Hohensteina
7 . SNP sa skončilo porážkou povstaleckej armády, ktorá potom sčasti prešla na partizánsky spôsob boja. Koľko mesiacov SNP trvalo?
8 . V Pohronskom Bukovci zajali povstaleckých generálov Jána Goliana a Rudolfa Viesta, neskôr ich vypočúvali v Banskej Bystrici a Bratislave. Po výsluchoch nasledoval prevoz do Berlína, kde oboch generálov napriek platným medzinárodným dohodám o ochrane vojnových zajatcov odsúdil vojenský súd na trest smrti. Popravili ich údajne v roku 1945 v tábore
9 . Aká značka vás bude sprevádzať počas celej cesty hrdinov SNP?
10 . Na Starých horách sa nachádza partizánsky bunker. Ako sa volá?