1 . Fertucha znamená
2 . Na nohy si obúvame topánky alebo
3 . Galoty sú
4 . Švábky alebo krumple poznáme ako
5 . Vecheť znamená
6 . Grís je
7 . Čo robí človek, keď gáni?
8 . Dohán je
9 . Na čo slúži parazol? Je to
10 . Táčky sú