1 . V ktorej kapele hral Ringo Starr?
2 . Akej národnosti je Ringo Starr?
3 . Na ak hudobný nástroj Ringo Starr hral?
4 . V ktorom roku sa Ringo Starr narodil?
5 . V ktorom animovanom filme robil Ringo Starr rozprávača?
6 . Ako sa volá kapela s ktorou Ringo Starr koncertuje od roku 1989?
7 . V ktorom roku udelili Ringovi rytiersky titul Sir?
8 . Koľko detí má Ringo Starr?
9 . Ktorú z týchto piesní Ringo Starr zložil?
10 . Ringo Starr je umelecké meno, ako sa tento hudobník volá pôvodne