1 . Náuka o vzniku a vývine živých organizmov:
2 . Veda o živočíchoch:
3 . Náuka o žľazách a ich chorobách:
4 . Náuka o príčinách a utišovaní bolesti:
5 . Náuka zaoberajúca sa skúmaním rovinných geometrických vlastností a vzťahov útvarov:
6 . Náuka o vedení lode na mori:
7 . Odbor astronómie študujúci Mesiac, jeho vývoj a utváranie povrchu:
8 . Náuka o vývoji a výchove reči:
9 . Veda, ktorá skúma spánok a hypnotizmus:
10 . Náuka o zákonoch a zákonitostiach javov: