1 . Ktorá veta je napísaná správne?
2 . Doplňte správne písmeno vo vete: Um_vam si zuby.
3 . V ktorej z možností nie je ani jedna gramatická chyba?
4 . Ktoré z týchto písmen nemá vybrané slová?
5 . Doplnte správne písmeno do vety: Kôň má veľké kop_tá.
6 . V ktorej z možností nie je ani jedna gramatická chyba?
7 . Ktoré z týchto slov nie je vybrané slovo?
8 . V ktorej z možností nie je ani jedna gramatická chyba?
9 . Ktoré slovo je napísané nesprávne?